streda 6. októbra 2010

Úvod do teoretickej informatiky

Skriptá (kniha):
Hromkovič - Theoretical Computer Science

http://rapidshare.com/#!download|38|41913109|short-_Hromkovic__Theoretical_Computer_Science.pdf|87842

Stránka predmetu:
http://edi.fmph.uniba.sk/~winczer/uti.html

Skriptá z predmetu Formálne jazyky a automaty

Moje poznamky z prednasok - pdf scany
prednasky 1-10

Žiadne komentáre: