sobota 19. júla 2008

ZAPIS do 2 ročníka

2. ročník (Ľ. Gašparovičová, poslucháreň III.)

8.9.2008

(A-H)
8:00 hod.

(I-K)
13:00 hod.


9.9.2008

(L-P)
8:00 hod.

(R-Ž)
13:00 hod.


Informácia o validačných známkach pre akad. rok 2008/2009:

Cena validačnej známky je 130,- Sk
Cena validačnej známky NO ISIC je 15,- Sk

Validačnú známku môžu študenti zaplatiť poštovou poukážkou typu U, alebo bankovým prevodom.
Číslo účtu: Štátna pokladnica: 7000138298/8180, VS 700

Cena za učebný program je 70 Sk.
Číslo účtu: Štátna pokladnica: 7000138298/8180 VS 600

Učebný program môžu študenti zaplatiť poštovou poukážkou typu U, resp. bankovým prevodom.

Doklady o zaplatení študent odovzdá pri zápise.