utorok 7. júla 2009

filmy

ked prsi, sa doma nudim ...poradte mi daky dobry film na stiahnutie :)

pondelok 6. júla 2009

Zápis študentov v akademickom roku 2009/2010

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia musia sa písomne ospravedlniť a stanovený náhradný termín zápisu je od:

21.9.2009 – 9.10.2009 (pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia).


Informácia o validačných známkach pre akad. rok 2009/2010:
Cena validačnej známky je 3,98 €

Validačnú známku môžu študenti zaplatiť poštovou poukážkou typu U, alebo bankovým prevodom.
Číslo účtu: Štátna pokladnica: 7000138298/8180, VS 700

Cena za učebný program je 2,32 €.
Číslo účtu: Štátna pokladnica: 7000138298/8180 VS 600

Učebný program môžu študenti zaplatiť poštovou poukážkou typu U, resp. bankovým prevodom.
Doklady o zaplatení študent odovzdá pri zápise.

Študenti posledného roku štúdia pri zápise odovzdajú overenú fotokópiu rodného listu a maturitného vysvedčenia.
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
2.(A-G) 07.9.2009 8:00 M/III Gašparovičová
2.(H-L) 07.9.2009 13:00 M/III Gašparovičová
2.(M-R)8.9.2009 8:00 M/III Gašparovičová
2.(S-Ž) 8.9.2009 13:00 M/III Gašparovičová
3.(A-L) 9.9.2009 8:00 M/II Gregorcová
3.(M-Ž) 9.9.2009 13:00 M/II Gregorcová
Erasmus 31.8.2009 8:00 M/III Gašparovičová