pondelok 1. júna 2009

vypracovanie skuskovej pisomky zo statistiky

1. Sformulujte a dokážte Bayesovu vetu (7 bodov)
Veta : poznamky strana 6, (Veta 3.6)
Dôkaz : Monika – poznamky (scan0020.jpg )

2. Definujte distribučnú funkciu f náhodnej veličiny X
Definicia: poznamky strana 10, (Definicia 4.8)

3. Kedy je náhodná veličina diskrétna ?
Definicia: poznamky strana 10, (Definicia 4.14)
Napíšte vzorec pre výpočet strednej hodnoty
Definicia: poznamky strana 11, (Definicia 5.1)
Napíšte vzorec pre výpočet disperzie náhodnej hodnoty X....
Definicia: poznamky strana 14, (Definicia 6.9)

4. Čo je to hustota rozdelenia náhodnej veličiny?
Definicia: poznamky strana 17, (Definicia 9.1)
Napíšte vzorec pre výpočet strednej hodnoty a disperzie náhodnej veličiny s hostotou f
Veta: poznamky strana 19, (Veta 9.14)
Úloha: poznamky strana 19, (úloha 9.15)

5. Definujte kedy má X normálne rozdelenie s parametrami ....
Definicia: poznamky strana 20, (Definicia 10.3)
Pomocou distribučnej funkcie vyjadrite pravdepodobnosť normového normálneho
rozdelenie vyjadrite P(a <= X <= b)
Dôsledok: poznamky strana 21, (Definicia 10.7) podobne

6. Sformulujte centralnu limitnu vetu.
Veta: poznamky strana 20, (Veta 10.1) napriklad ta je jedna z central.viet

7. Poznamky štatistika

1 komentár:

wptb povedal(a)...

treba povedat ze ten 1.opravak bol tazsi imho