utorok 5. februára 2008

povinnosť študenta ;o)

po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je študent povinný najneskôr v prvý pracovný deň po ukončení príslušného skúšobného obdobia predložiť index na ŠO na kontrolu. Pri nesplnení tejto povinnosti môže fakulta uložiť študentovi sankciu alebo začať disciplinárne konanie v zmysle ŠPF.

Výkazy o štúdiu (indexy) na kontrolu po zimnom semestri akademického roka 2007/2008 odovzdávajú iba študenti zapísaní v 1. roku bakalárskeho a magisterského štúdia. (Kontrolná etapa - získanie 20 kreditov na postup do letného semestra.)

zdroj: Tomas allias Fanatik

1 komentár:

Lenciatko povedal(a)...

Dakujem Tomas